ZAKRES USŁUG:

W ramach oferty naszej firmy proponujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, prowadzenia książki przychodów i rozchodów, rozliczeń kadrowo-płacowych jak również doradztwa, obejmujące między innymi:

 • ujmowanie dokumentów w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby sporządzania deklaracji VAT,
 • prowadzenie okresowych rozliczeń z urzędem skarbowym (deklaracje PIT, CIT, VAT),
 • przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych (Bilans, Rachunek Zysków i Strat),
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji (środków trwałych, wyposażenia, tabele amortyzacyjne),
 • reprezentacja przed urzędami,
 • ujmowanie dokumentów w książce przychodów i rozchodów,
 • opcjonalnie przygotowywanie przelewów bankowych,
 • prowadzenie kartotek pracowników,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-11),
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS;